Om Pyramide Norden

Pyramide Europa är en samarbetsorganisation som ska tillvarata fotografernas och andra bildskapares intressen i EU-sammanhang. Pyramide Europa är fotografernas röst i in i kommissionen.
Ordförandeskapet och sekretariatet för Pyramide Europa administreras genom det nordiska samarbetet i Pyramide Norden. Bosse Fagerström från Finnfoto är ordförande och sekretariatet ligger hos Svenska Fotografers Förbund. Pyramide Europe är associerad medlem i International Federation of Reproduction Rights Organization, Ifrro.

Tyngdpunkten för Pyramide Norden ligger på att följa upp och påverka de initiativ som tas i EU och som påverkar fotografers verksamhet. Det kan röra sig om olika EU direktiv om upphovsrätt, konkurrensregler men även frågor om yttrandefrihet och offentlighetsprinciper. Det finns även en ambition att få med alla EU:s medlemsländer i Pyramide Europas verksamhet.

English