Rapport från Sverige

Island 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter vår träff i Reykjavik i september, har vi arbetat med följande:

 

En arbetsgrupp i förbundsstyrelsen arbetar med en kartläggning av fotografbranschen, för att se hur vi som förbund ska gå vidare i stödet till våra medlemmar och även andra fotografer.

Svenska fotografers förbund har under hösten arbetat med att granska amatörtävlingar, som ökat i mängd. Avtalen som skrivs på för att få tillgång till gratisbilder alternativt fri tillgång till fotografi, är upprörande.

Vi agerar speciellt när stat eller kommun använder sig av amatörer, vilket urholkar vår yrkeskår. Med framgång har vi krävt ett förtydligande i avtalen och att rimlig ersättning bör utgå.

Våra medlemmar har uppmanats att inte skriva på eller delta i liknande sammanhang.

En av våra största nyhetstidningar har sparkat alla sina fotografer under 2014 och använder sig av frilansare. Tidningens nästa steg är nu att försöka minska frilansarvodena, vilket vi på förbundet agerar emot. Tillsammans med Journalistförbundets frilansavdelning m.fl. har vi gått ut med en skrivelse till redaktionsansvariga och uppmanat fotograferna att inte skriva på avtal som innehåller sänkta arvoden. SFFs arbete med detta är fortfarande en pågående process.

Två av våra viktigaste fotografutbildningar har blivit av med sina resurser från YH-myndigheten. Utredningen är felaktigt gjord anser förbundet och kommer att förtydliga dels behovet av utbildade fotografer och dels att den fotografiska bildens roll är större än någonsin.

Vi har haft en spännande och kreativ debatt om konstnärens rätt att använda andras bilder i sina egna verk. Var går gränsen mellan upphovsrättsintrång och konstnärskap.

Ett fotografiskt verk som visats på Fotografiska i Stockholm, hade ett porträtt av en känd artist, med i bilden, som dessutom hade ett sexuellt kontroversiellt motiv. Fotografen till porträttet krävde ersättning för otillåten användning och för kränkande sammanhang. Det blev förlikning då Fotografiska betalade skadeståndsanspråket på 66 000 sek. Men debatten känns frisk och inspirerande.

I EU diskuterar man dels om upphovsrätten är ett hinder för tillväxt, eller om den är till för att upphovspersonerna ska få betalt för sitt jobb.  Det finns informationsivrare som anser att upphovsrätten förhindrar fri tillgång till information och transparens.

Anki Almqvist ordförande och Paul Vestergren verksamhetsledare