National rapport DJfotograferne 2017

National rapport fra DJfotograferne.

I Danmark ser vi en tiltagende tendens til at fastansatte afskediges og freelance medarbejdere erstatter dem – ofte er det de samme medarbejdere der ansættes igen på de freelancernes  ringere vilkår, da arbejdsgiveren ikke skal betale løn under sygdom, barsel mm. og ikke betale ind til pension. Det er svært at komme denne tendens til livs.

Vi har netop afsluttet arbejdsmarkedets overenskomsts forhandlinger og de fastansatte der er tilbage fået en lønstigning på lidt over 1% af deres lønsum pr. år over de næste 3 år. Denne aftale gælder også Aller og Egmont koncernerne.

Der er indgået en aftale med Danske Medie Arbejdsgivere der fastslår, at biled leverandøren (fotografen) har ophavsretten til leverede billeder. https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Medieaftale%20-%20foto%2Btiltr%C3%A6delse.pdf

Vores forbund har netop vundet en voldgiftssag om retten til betalt frokostpause for ansatte. Denne ret ønskede arbejdsgiverne at fjerne, men det gik voldgiftsretten i mod, således at denne ret består.

Der er netop indført nye regler for drone fotografering i Danmark hvor men skelner mellem erhvervsmæssig og privat arbejde. Hvis man sælger sine dronebilleder skal man have et ”dronebevis” som lever op til trafikstyrelsens krav. http://droner.dk/dronebevi